Last updated: 27 August 2016
NDHEREK DEWI MARIYAH
(NDHEREK DEWI MARIA)

do=bes 4/4 Khidmat

Pepudyan (Kidung Adi No.440) | Arsm : Paul Widyawan

Ndherek Dewi Maria temtu 'geng kang manah.
Boten yen kuwatosa Ibu njangkung tansah.
Kanjeng Ratu ing swarga amba sumarah samya.
Sang Dewi, Sang Dewi, mangestonana. (2x)

Nadyan manah getera dipun godha setan.
Nanging batos engetnya wonten pitulungan.
Wit sang Putri Maria mangsa tega anilar.
Sang Dewi, Sang Dewi, mangestonana. (2x)

Menggah saking apesnya ngantos kelu setan.
Boten yen ta ngantosa klantur babar pisan.
Ugeripun nyenyuwun Ibu tansah tetulung.
Sang Dewi, Sang Dewi, mangestonana. (2x)

Soprano | AltoPlayDownload MP389 KB

Tenor | BassPlayDownload MP391 KB

SATBPlayDownload MP392 KB

SATBPlayDownload MP3103 KB

Lihat TeksDownload Teks44 KB

Video

Jakarta Cathedral Choir
 
Voca Servitae Choir
 
Koor Lingk. St. Matius, Gereja Cor Jesu Paroki MDKS Malang
 
SMAK St.Louis 1 Surabaya
 
Djaduk Ferianto dkk.
 

NDHEREK DEWI MARIYAH  |  (NDHEREK DEWI MARIA)  |  do=bes 4/4 Khidmat  |  Pepudyan (Kidung Adi No.440) | Arsm : Paul Widyawan

Teks SATB Lagu Misa MP3 Koor Puji Syukur Paduan Suara Katolik Ekaristi
Lingkungan Luisa de Marillac Paroki Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria | Bandung
Website managed by
lintang papadelon  | admin@lagumisa.web.id

All information in this site is not intended for commercial purposes.