Last updated: 21 May 2020
TAHUN B
MINGGU BIASA XXIX
Ulangan 815, Alleluya 962
MAZMUR 33
Mazmur (oleh pemazmur): 

1. Sebab firman Tuhan itu benar,
   segala sesuatu dikerjakan-Nya dengan kesetiaan.
   Ia senang kepada keadilan dan hukum;
   bumi penuh dengan kasih setia-Nya.

2. Sungguh, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang bertakwa,
   kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya.
   Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut
   dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan.

3. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan.
   Dialah penolong kita dan perisai kita!
   Kasih setia-Mu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami,
   seperti kami berharap kepada-Mu.

Ayat (oleh solis):

Anak manusia datang untuk melayani
dan memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang.

Video

Mazmur & Alleluya Minggu Biasa XXIX/B - Benny Manurung
Ulangan Minggu Biasa XXIX/B - Pemazmur Amatir
Alleluya Minggu Biasa XXIX/B- Pemazmur Amatir
Mazmur & Alleluya Minggu Biasa XXIX th B - Sesilia Asmarani

Lirik TAHUN B  |  MINGGU BIASA XXIX  |  MAZMUR 33

Lirik Chord Lagu Misa Teks Partitur SATB MP3 Koor Puji Syukur Paduan Suara Katolik
Lingkungan Luisa de Marillac Paroki Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria | Bandung
Website designed & developed by
lintang papadelon | admin@lagumisa.web.id

All information in this site is not intended for commercial purposes.