Last updated: 16 May 2020
TAHUN B
MINGGU BIASA III
Ulangan 845, Alleluya 962
MAZMUR 25
Mazmur (oleh pemazmur): 

1. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan,
   tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku.
   Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku,
   sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku.

2. Ingatlah segala rakhmat dan kasih setia-Mu, ya Tuhan,
   sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.
   ngatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu,
   oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan.

3. Tuhan itu baik dan benar;
   sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat.
   Ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum,
   dan Ia mengajarkan jalan-Nya kepada orang-orang yang bersahaja.

Ayat (oleh solis):

Kerajaan Allah sudah dekat;
percayalah kepada Injil.

Video

Mazmur 25 dan Alleluya 962 Minggu Biasa III th B - Sesilia Asmarani
Mazmur 25 & Alleluya Minggu Biasa III Th B - Dani Manik
Mazmur & Alleluya Minggu Biasa III/B - Benny Manurung
Mazmur 25 & Alleluya Minggu Biasa III Th B - Ricky Nagul
Mazmur & Alleluya Ekaristi Minggu Biasa III/B - Anak2 Paroki Sta Maria Bunda Yesus, Padang

Lirik TAHUN B  |  MINGGU BIASA III  |  MAZMUR 25

Lirik Chord Lagu Misa Teks Partitur SATB MP3 Koor Puji Syukur Paduan Suara Katolik
Lingkungan Luisa de Marillac Paroki Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria | Bandung
Website designed & developed by
lintang papadelon | admin@lagumisa.web.id

All information in this site is not intended for commercial purposes.