Last updated: 17 December 2018
TAHUN A/B/C
HARI RAYA SANTA MARIA BUNDA ALLAH
Ulangan 809, Alleluya 960
Mazmur (oleh pemazmur): 2/4

1. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita
  kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya.
  Kiranya jalan-Mu dikenal di bumi,
  dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa!
  
2. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita
  dan bersorak-sorai;
  sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil,
  dan menuntun suku-suku di atas bumi.
  
3. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu ya Allah,
  kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepada-Mu,
  Allah memberkati kita;
  kiranya segala ujung bumi takwa kepada-Nya!

Ayat:

Dahulu Allah bersabda kepada leluhur kita dengan perantaraan para nabi;
kini Ia bersabda kepada kita dengan perantaraan Putera-Nya..

Video

Anak-anak Paroki Santa Maria Bunda Allah, Padang
Riki Nagul - MAZMUR 67 HR. SANTA MARIA BUNDA ALLAH
Benny Manurung - MAZMUR TANGGAPAN HR MARIA BUNDA ALLAH
Martinus Silalahi - Mazmur 67 Hari Ry Santa Maria Bunda Allah

Lirik TAHUN A/B/C  |  HARI RAYA SANTA MARIA BUNDA ALLAH

Lirik Chord Lagu Misa Teks Partitur SATB MP3 Koor Puji Syukur Paduan Suara Katolik
Lingkungan Luisa de Marillac Paroki Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria | Bandung
Website designed & developed by
lintang papadelon | admin@lagumisa.web.id

All information in this site is not intended for commercial purposes.