SARAN NYANYIAN LITURGI TAHUN B/I 2021
NYANYIAN DARI PUJI SYUKUR
Tahun liturgi (A,B,C) dimulai dari hari Minggu Adven Pertama. Angka I / II menunjukkan tahun ganjil / genap, berkaitan dengan bacaan harian.

Download

 
NOVEMBER 2020
HARI MINGGU ADVEN I
Bacaan: Yes. 63:16b-17; 64:1,3b-8; Mzm. 80:2ac,3b,15-16,18-19; 1Kor. 1:3-9; Mrk. 13:33-37
MT/BPI Edisi Baru: 074, 951 Lama: 865, 951
Saran Nyanyian: PS 437, 438, 441, 443, 445, 718, 720

DESEMBER 2020
HARI MINGGU ADVEN II
Bacaan: Yes. 40:1-5,9-11; Mzm. 85:9ab-10,11-12,13-14; 2Ptr. 3:8-14; Mrk. 1:1-8
MT/BPI Edisi Baru: 058, 962 Lama: 815, 962
Saran Nyanyian: PS 439, 443, 444, 445, 449, 598, 718
HARI RAYA S.P. MARIA DIKANDUNG TANPA NODA
Bacaan: Kej. 3:9-15,20; Mzm. 98:1,2-3ab,3bc-4; Ef. 1:3-6,11-12; Luk. 1:26-38
MT/BPI Edisi Baru: 187, 954 Lama: 830, 957
Saran Nyanyian: PS 625, 633, 634, 674
HARI MINGGU ADVEN III
Minggu Gaudete

Bacaan: Yes. 61:1-2a,10-11; MT Luk. 1:46-48,49-50,53-54; 1Tes. 5:16-24; Yoh. 1:6-8,19-28
MT/BPI Edisi Baru: 075, 960 Lama: 840, 960
Saran Nyanyian: PS 326, 440, 448, 449, 674, 720
HARI MINGGU ADVEN IV
Bacaan: 2Sam. 7:1-5,8b-12,14a,16; Mzm. 89:2-3,4-5,27,29; Rm. 16:25-27; Luk. 1:26-38
MT/BPI Edisi Baru: 076, 955 Lama: 868, 955
Saran Nyanyian: PS 440, 445, 448, 449, 450, 549, 720, 721
MALAM NATAL
Misa Malam:
Bacaan: Yes. 9:1-6; Mzm. 96:1-2a,2b-3,11-12,13; Tit. 2:11-14; Luk. 2:1-14
MT/BPI Edisi Baru: 006, 953 Lama: 806, 953
Saran Nyanyian: PS 451, 452, 453, 454, 455, 456, 459
HARI RAYA NATAL
Misa Fajar:
Bacaan: Yes. 62:11-12; Mzm. 97:1,6,11-12; Tit. 3:4-7; Luk. 2:15-20
MT/BPI Edisi Baru: 007, 953 Lama: 806, 953
Saran Nyanyian: PS 462, 455, 456, 477

Misa Siang:

Bacaan: Yes. 52:7-10; Mzm. 98:1,2-3ab,3cd-4,5-6; Ibr. 1:1-6; Yoh. 1:1-18 (Yoh. 1:1-5,9-14)
MT/BPI Edisi Baru: 008, 951 Lama: 806, 953
Saran Nyanyian: PS 460, 461, 462, 463, 465, 466, 476
PESTA KELUARGA KUDUS: YESUS, MARIA, YUSUF
Bacaan: Kej. 15:1-6; 21:1-3; Mzm. 105:1b-2,3-4,5-6,8-9; Ibr. 11:8,11-12,17-19; Luk. 2:22-40 atau Luk. 2:22,39-40
MT/BPI Edisi Baru: 077, 951 Lama: 845, 962
Saran Nyanyian: PS 463, 464, 465, 466, 467, 608, 613, 614
JANUARI 2021
HARI RAYA SANTA MARIA BUNDA ALLAH
Hari Perdamaian Sedunia

Bacaan: Bil. 6:22-27; Mzm. 67:2-3,5,6,8; Gal. 4:4-7; Luk. 2:16-21
MT/BPI Edisi Baru: 010, 960 Lama: 809, 960
Saran Nyanyian: PS 454, 455, 466, 475, 476, 477, 633
HARI RAYA PENAMPAKAN TUHAN
Hari Anak Misioner Sedunia

Bacaan: Yes. 60:1-6; Mzm. 72:1-2,7-8,10-11,12-13; Ef. 3:2-3a,5-6; Mat. 2:1-12
MT/BPI Edisi Baru: 011, 951 Lama: 807, 951
Saran Nyanyian: PS 455, 472, 473, 475, 494, 549
PESTA PEMBAPTISAN TUHAN
Bacaan: Yes. 55:1-11; MT Yes. 12:2-3,4bcd,5-6; 1Yoh. 5:1-9; Mrk. 1:7-11
MT/BPI Edisi Baru: 078, 961 Lama: 864, 961
Saran Nyanyian: PS 233 (Asperges me), 424, 425, 475, 586(bait3-4), 591, 594
HARI MINGGU BIASA II
Bacaan: 1Sam. 3:3b-10,19; Mzm. 40:2,4ab,7-8a,8b-9,10; 1Kor. 6:13c-15a,17-20; Yoh. 1:35-42
MT/BPI Edisi Baru: 091, 960 Lama: 850, 960
Saran Nyanyian: PS 336, 373, 376, 539, 572, 586(bait1), 588, 664, 690
HARI MINGGU BIASA III
Bacaan: Yun. 3:1-5,10; Mzm. 25:4bc-5ab,6-7bc,8-9; 1Kor. 7:29-31; Mrk. 1:14-20
MT/BPI Edisi Baru: 092, 963 Lama: 845, 962
Saran Nyanyian: PS 329, 597, 598, 601, 603, 606, 656, 690
HARI MINGGU BIASA IV
Bacaan: Ul. 18:15-20; Mzm. 95:1-2,6-7,8-9; 1Kor. 7:32-35; Mrk. 1:21-28
MT/BPI Edisi Baru: 093, 961 Lama: 854, 961
Saran Nyanyian: PS 331, 382, 540, 544, 546, 585, 600, 691
FEBRUARI 2021

Selama masa Prapaskah, 'Alleluya' sebelum Injil atau dalam nyanyian-nyanyian ditiadakan. Alat-alat musik hanya dimainkan secara sederhana untuk mengiringi nyanyian dan menggarisbawahi ciri tobat, kecuali hari Minggu Prapaskah ke-4 dan hari raya serta pesta yang terjadi dalam masa khusus ini.

HARI MINGGU BIASA V
Bacaan: Ayb. 7:1-4,6-7; Mzm. 147:1-2,3-4,5-6; 1Kor. 9:16-19,22-23; Mrk. 1:29-39
MT/BPI Edisi Baru: 094, 958 Lama: 817, 958
Saran Nyanyian: PS 328, 423, 424, 546, 562, 699
HARI MINGGU BIASA VI
Bacaan: Im. 13:1-2,44-46; Mzm. 32:1-2,5,11; 1Kor. 10:31 - 11:1; Mrk. 1:40-45
MT/BPI Edisi Baru: 095, 953 Lama: 847, 953
Saran Nyanyian: PS 329, 546, 562, 676, 683, 699
HARI RABU ABU
Pantang & puasa

Bacaan: Yl. 2:12-18; Mzm. 51:3-4,5-6a,12-13,14,17; 2Kor. 5:20 - 6:2; Mat. 6:1-6,16-18
MT/BPI Edisi Baru: 013, 965 Lama: 813, 965
Saran Nyanyian: PS 479, 481, 490, 601, 602, 606
HARI MINGGU PRAPASKAH I
Bacaan: Kej. 9:8-15; Mzm. 25:4b-5ab,6-7bc,8-9; 1Ptr. 3:18-22; Mrk. 1:12-15
MT/BPI Edisi Baru: 079, 965 Lama: 845, 966
Saran Nyanyian: PS 483, 486, 490, 585, 588, 589, 590
Sebagai hari pertama dari 40 hari berpuasa, seperti Yesus yang berpuasa, sangat dianjurkan perarakan masuk dalam Ekaristi Kudus diiringi dengan nyanyian Litani Para Kudus. (PPP no. 23)
HARI MINGGU PRAPASKAH II
Bacaan: Kej. 22:1-2,9a,10-13,15-18; Mzm. 116:10,15,16-17,18-19; Rm. 8:31b-34; Mrk. 9:2-10
MT/BPI Edisi Baru: 080, 966 Lama: 855, 965
Saran Nyanyian: PS 479, 482, 483, 484, 485, 487, 539
MARET 2021
HARI MINGGU PRAPASKAH III
Bacaan: Kel. 20:1-17; (Kel. 20:1-3,7-9,12-17); Mzm. 19:8,9,10,11; 1Kor. 1:22-25; Yoh. 2:13-25
MT/BPI Edisi Baru: 081, 965 Lama: 852, 965
Saran Nyanyian: PS 368, 480, 484, 486, 541, 543, 622
HARI MINGGU PRAPASKAH IV
Bacaan: 2Taw. 36:14-16,19-23; Mzm. 137:1-2,3,4-5,6; Ef. 2:4-10; Yoh. 3:14-21
MT/BPI Edisi Baru: 082, 965 Lama: 842, 965
Saran Nyanyian: PS 487, 486, 483, 539, 541, 691
Minggu ini adalah Minggu Laetare, alat-alat musik dapat dibunyikan dan altar boleh dihiasi dengan bunga... dapat dipakai busana liturgi warna merah muda (PPP. Art. 25)
HARI RAYA ST. YUSUF SUAMI S.P. MARIA
Bacaan: 2Sam. 7:4-5a,12-14a,16; Mzm. 89:2-3,4-5,27,29; Rm. 4:13,16-18,22; Mat. 1:16,18-21,24a; atau; Luk. 2:41-51a
MT/BPI Edisi Baru: 162, 966 Lama: 845, 966
Saran Nyanyian: PS 644, 690, 647, 658
HARI MINGGU PRAPASKAH V
Bacaan: Yer. 31:31-34; Mzm. 51:3-4,12-13,14-15; Ibr. 5:7-9; Yoh. 12:20-33
MT/BPI Edisi Baru: 083, 965 Lama: 811, 965
Saran Nyanyian: PS 479(bait1, 4), 483, 486, 715
HARI RAYA KABAR SUKACITA
Bacaan: Yes. 7:10-14; 8:10; Mzm. 40:7-8a,8b-9,10,11; Ibr. 10:4-10; Luk. 1:26-38
MT/BPI Edisi Baru: 163, 965 Lama: 850, 965
Saran Nyanyian: PS 628, 633, 428, 632
MINGGU PALMA MENGENANGKAN SENGSARA TUHAN
Bacaan perarakan / pemberkatan daun palma : Mrk. 11:1-10; atau; Yoh. 12:12-16
Bacaan: Yes. 50:4-7; Mzm. 22:8-9,17-18a,19-20,23-24; Flp. 2:6-11; Mrk. 14:1 - 15:47
MT/BPI Edisi Baru: 019, 965 Lama: 819, 965
Saran Nyanyian:
Pembukaan: PS 491 Hosanna Putra Daud
Perarakan Palma: PS 492, 493, 494, 495
Perayaan Ekaristi: PS 480, 481, 482, 483, 484, 487, 488
APRIL 2021
KAMIS PUTIH
Bacaan: Kel. 12:1-8,11-14; Mzm. 116:12-13,15-16bc,17-18; 1Kor. 11:23-26; Yoh. 13:1-15
MT/BPI Edisi Baru: 021, 965 Lama: 856, 965
Saran Nyanyian: PS 496, 497, 498, 499, 660, 661, 662, 685, 686
Perarakan Sakramen: PS 501, 502
Tuguran: PS 500, 503
JUMAT AGUNG
Bacaan: Yes. 52:13 - 53:12; Mzm. 31:2,6,12-13,15-16,17,25; Ibr. 4:14-16; 5:7-9; Yoh. 18:1 - 19:42
MT/BPI Edisi Baru: 022, 966 Lama: 820, 966
Saran Nyanyian:
Pembukaan : (tanpa nyanyian)
Liturgi Sabda / Selingan Kisah : PS 480, 482
Penghormatan Salib : PS 504 / 505, 506, 507, 508, 509, 510, 512
Madah Syukur : PS 512
HARI SABTU SUCI VIGILI PASKAH
Bacaan I:Kej. 1:1 - 2:2; (Kej. 1:1,26-31a)
Ulangan Kisah Penciptaan: PS 866
Mazmur IA: Mzm. 104:1-2a,5-6,10,12,13-14,24,35c
MT Edisi Baru: 023 Lama: 830, 828
Mazmur IB: Mzm. 33:4-5,6-7,12-13,20,22
MT Edisi Baru: 024 Lama: 830
Bacaan II: Kej. 22:1-18; (Kej. 22:1-2,9a,10-13,15-18)
Mazmur II: Mzm. 16:5,8,9-10,11
MT Edisi Baru: 025 Lama: 847
Bacaan III: Kel. 14:15 - 15:1
Mazmur III: Kel. 15:1-2,3-4,5-6,17-18
MT Edisi Baru: 026 Lama: 671
Bacaan IV :Yes. 54:5-14
Mazmur IV: Mzm. 30:2,4,5-6,11,12a,13b
MT Edisi Baru: 027 Lama: 838
Bacaan V:Yes. 55:1-11
Mazmur V: Yes. 12:2-3,4bcd,5-6
MT Edisi Baru: 028 Lama: 864
Bacaan VI: Bar. 3:9-15,32 - 4:4
Mazmur VI: Mzm. 19:8,9,10,11
MT Edisi Baru: 029 Lama: 852
Bacaan VII: Yeh. 36:16-17a,18-28
Mazmur VIIA: Mzm. 42:3,5bcd; Mzm. 43:3,4
MT Edisi Baru: 030 Lama: 843
Mazmur VIIB: Mzm. 51:12-13,14-15,18-19
MT Edisi Baru: 031 Lama: 826
Epistola: Rm. 6:3-11
Mazmur VIII: Mzm. 118:1-2,16ab-17,22-23
MT Edisi Baru: 032 Lama: 867
Injil: Mrk. 16:1-8
Saran Nyanyian:
Upacara Cahaya
Perarakan Lilin Paskah: PS 513/513a
Pujian Paskah: PS 514
Liturgi Sabda: lihat antar bacaan di atas
Liturgi Baptis: PS 591, 592, 594
Liturgi Ekaristi: PS 520, 521, 523, 524
HARI RAYA PASKAH KEBANGKITAN TUHAN
Bacaan: Kis. 10:34a,37-43; Mzm. 118:1-2,16ab-17,22-23; Kol. 3:1-4; atau; 1Kor. 5:6b-8; Yoh. 20:1-9
MT/BPI Edisi Baru: 033, 959 Lama: 821, 959
Saran Nyanyian: PS 516, 521, 523, 524, 525, 526, 527
Madah Sekuensia PS 518
HARI MINGGU PASKAH II
Hari Minggu Kerahiman Ilahi

Bacaan: Kis. 4:32-35; Mzm. 118:2-4,16ab-18,22-24; 1Yoh. 5:1-6; Yoh. 20:19-31
MT/BPI Edisi Baru: 084, 955 Lama: 831, 955
Saran Nyanyian: PS 517, 519(bait1, 6-10), 521, 524, 619, 691
HARI MINGGU PASKAH III
Bacaan: Kis. 3:13-15,17-19; Mzm. 4:2,4,7,9; 1Yoh. 2:1-5a; Luk. 24:35-48
MT/BPI Edisi Baru: 085, 955 Lama: 859, 955
Saran Nyanyian: PS 522, 523, 525, 526, 527, 530
HARI MINGGU PASKAH IV
Hari Minggu Panggilan

Bacaan: Kis. 4:8-12; Mzm. 118:1,8-9,21-23,26,28cd,29; 1Yoh. 3:1-2; Yoh. 10:11-18
MT/BPI Edisi Baru: 086, 959 Lama: 824, 959
Saran Nyanyian: PS 421, 542, 539(bait4, 5), 646, 656
MEI 2021
HARI MINGGU PASKAH V
Bacaan: Kis. 9:26-31; Mzm. 22:26b-27,28,30,31-32; 1Yoh. 3:18-24; Yoh. 15:1-8
MT/BPI Edisi Baru: 087, 954 Lama: 834, 954
Saran Nyanyian: PS 429, 430, 433, 520, 523, 525, 528, 661, 662
HARI MINGGU PASKAH VI
Bacaan: Kis. 10:25-26,34-35,44-48; Mzm. 98:1,2-3ab,3cd-4; 1Yoh. 4:7-10; Yoh. 15:9-17
MT/BPI Edisi Baru: 088, 951 Lama: 807, 951
Saran Nyanyian: PS 526, 529, 530, 660, 661, 662, 663, 659
HARI RAYA KENAIKAN
Bacaan: Kis. 1:1-11; Mzm. 47:2-3,6-7,8-9; Ef. 1:17-23; atau; Ef. 4:1-13; (Ef. 4:1-7,11-13); Mrk. 16:15-20
MT/BPI Edisi Baru: 038, 962 Lama: 825, 962
Saran Nyanyian: PS 531, 532, 533, 534, 548, 551, 676
HARI MINGGU PASKAH VII
Hari Minggu Komunikasi Sedunia

Bacaan: Kis. 1:15-17,20a,20c-26; Mzm. 103:1-2,11-12,19-20ab; 1Yoh. 4:11-16; Yoh. 17:11b-19
MT/BPI Edisi Baru: 090, 959 Lama: 835, 959
Saran Nyanyian: PS 520, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622
HARI RAYA PENTAKOSTA
Bacaan: Kis. 2:1-11; Mzm. 104:1ab,24ac,29bc,-30,31,34; Gal. 5:16-25; Yoh. 15:26-27; 16:12-15
MT/BPI Edisi Baru: 040, 964 Lama: 828, 964
Saran Nyanyian:
Pembuka: PS 565
Sekuensia (sblm Alleluia): PS 569
Persembahan: PS 573
Madah Syukur: PS 577
Pengutusan: PS 570
Pilihan lain: PS 566, 567, 569, 572, 575

Hari ini Masa Paskah berakhir
HARI RAYA TRITUNGGAL MAHAKUDUS
Bacaan: Ul. 4:32-34,39-40; Mzm. 33:4-5,6,9,18-19,20,22; Rm. 8:14-17; Mat. 28:16-20
MT/BPI Edisi Baru: 120, 952 Lama: 840, 960
Saran Nyanyian: PS 578, 579, 581, 582, 583, 584, 580
JUNI 2021
HARI RAYA TUBUH DAN DARAH KRISTUS
Bacaan: Kel. 24:3-8; Mzm. 116:12-13,15,16bc,17-18; Ibr. 9:11-15; Mrk. 14:12-16,22-26
MT/BPI Edisi Baru: 121, 953 Lama: 856, 953
Saran Nyanyian: PS 335, 384, 421, 428, 429, 430, 432
Madah Sekuensia :PS 556
HARI RAYA HATI YESUS YANG MAHAKUDUS
Bacaan: Hos. 11:1,3-4,8c-9; MT; Yes. 12:2-3,4-bcd,5-6; Ef. 3:8-12,14-19; Yoh. 19:31-37
MT/BPI Edisi Baru: 122, 954 Lama: 864, 957
Saran Nyanyian: PS 337, 422, 561, 563, 564, 659(bait2-3)
HARI MINGGU BIASA XI
Bacaan: Yeh. 17:22-24; Mzm. 92:2-3,13-14,15-16; 2Kor. 5:6-10; Mrk. 4:26-34
MT/BPI Edisi Baru: 099, 957 Lama: 831, 957
Saran Nyanyian: PS 650, 653, 654, 674, 675, 676(4-6)
HARI MINGGU BIASA XII
Bacaan: Ayb. 38:1.8-11; Mzm. 107:23-24,25-26,28-29,30-31; 2Kor. 5:14-17; Mrk. 4:35-40.
MT/BPI Edisi Baru: 100, 951 Lama: 835, 951
Saran Nyanyian: PS 326, 544, 547, 553, 621, 658
HARI RAYA KELAHIRAN S. YOHANES PEMBAPTIS
Bacaan: Yes. 49:1-6; Mzm. 139:1-3,13-14ab,14c-15; Kis. 13:22-26; Luk. 1:57-66,80
MT/BPI Edisi Baru: 169, 952 Lama: 830, 952
Saran Nyanyian: PS 447, 549, 641, 642, 643
HARI MINGGU BIASA XIII
Bacaan: Keb. 1:13-15; 2:23-24; Mzm. 30:2,4,5-6,11,12a,13b; 2Kor. 8:7,9,13-15; Mrk. 5:21-43; (Mrk. 5:21-24,35-43)
MT/BPI Edisi Baru: 101, 963 Lama: 838, 963
Saran Nyanyian: PS 539, 540, 542, 544, 546, 549(2-3), 699
HARI RAYA ST. PETRUS dan PAULUS RASUL
Bacaan: Kis. 12:1-11; Mzm. 34:2-3,4-5,6-7,8-9; 2Tim. 4:6-8,17-18; Mat. 16:13-19
MT/BPI Edisi Baru: 171, 952 Lama: 838, 952
Saran Nyanyian: PS 586, 640, 641, 642, 643, 658, 682, 683
JULI 2021
HARI MINGGU BIASA XIV
Bacaan: Yeh. 2:2-5; Mzm. 123:1-2a,2bcd,3-4; 2Kor. 12:7-10; Mrk. 6:1-6
MT/BPI Edisi Baru: 102, 961 Lama: 818, 961
Saran Nyanyian: PS 381, 496, 574, 603, 673, 682, 691
HARI MINGGU BIASA XV
Bacaan: Am. 7:12-15; Mzm. 85:9ab,10,11-12,13-14; Ef. 1:3-14; (Ef. 1:3-10); Mrk. 6:7-13
MT/BPI Edisi Baru: 103, 960 Lama: 815, 962
Saran Nyanyian: PS 362, 540, 541, 592, 682, 683, 691, 692, 695
HARI MINGGU BIASA XVI
Bacaan: Yer. 23:1-6; Mzm. 23:1-3a,3b-4,5,6; Ef. 2:13-18; Mrk. 6:30-34
MT/BPI Edisi Baru: 017, 952 Lama: 849, 952
Saran Nyanyian: PS 542, 617, 618, 646, 649, 654, 656, 689
HARI MINGGU BIASA XVII
Bacaan: 2Raj. 4:42-44; Mzm. 145:10-11,15-16,17-18; Ef. 4:1-6; Yoh. 6:1-15
MT/BPI Edisi Baru: 104, 956 Lama: 857, 956
Saran Nyanyian: PS 421, 431, 434, 536, 616, 619, 622, 653
AGUSTUS 2021
HARI MINGGU BIASA XVIII
Bacaan: Kel. 16:2-4,12-15; Mzm. 78:3,4bc,23-24,25,54; Ef. 4:17.20-24; Yoh. 6:24-35
MT/BPI Edisi Baru: 105, 951 Lama: 846, 960
Saran Nyanyian: PS 380, 430, 432, 434, 536, 653
PESTA YESUS MENAMPAKKAN KEMULIAAN-NYA
Bacaan: Dan. 7:9-10,13-14; Mzm. 97:1-2,5-6,9; 2Ptr. 1:16-19; Mrk. 9:2-10
MT/BPI Edisi Baru: 173, 956 Lama: 836, 956
Saran Nyanyian: PS 378, 547, 548, 549, 551, 552, 553, 554
HARI MINGGU BIASA XIX
Bacaan: 1Raj. 19:4-8; Mzm. 34:2-3,4-5,6-7,8-9; Ef. 4:30-5:2; Yoh. 6:41-51
MT/BPI Edisi Baru: 106, 956 Lama: 857, 956
Saran Nyanyian: PS 322, 421, 431, 432, 434, 536, 653
HARI RAYA SP MARIA DIANGKAT KE SURGA
Bacaan: Why. 11:19a; Why. 12:1,3-6a,10ab; Mzm. 45:10bc,11,12ab; 1Kor. 15:20-26; Luk. 1:39-56
MT/BPI Edisi Baru: 176, 953 Lama: 861, 953
Saran Nyanyian: PS 625, 628, 631, 633, 674, 675
HARI RAYA KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
Bacaan: Sir. 10:1-8; Mzm. 101:1a,2ac,3a,6-7; 1Ptr. 2:13-17; Mat. 22:15-21
MT/BPI Edisi Baru: 177, 961 Lama: 862, 956
Saran Nyanyian: PS 377, 550, 666, 667, 668, 672, 673, 704, 705, 706, 707
HARI MINGGU BIASA XXI
Bacaan: Yos. 24:1-2a,15-17,18b; Mzm. 34:2-3,16-17,18-19,20-21,22-23; Ef. 5:21-32; Yoh. 6:60-69
MT/BPI Edisi Baru: 106, 956 Lama: 857, 956
Saran Nyanyian: PS , 384, 366, 368, 369, 539, 650, 652, 654
HARI MINGGU BIASA XXII
Bacaan: Ul 4:1-2,6-8; Mzm. 15:2-3a,3cd-4ab,5; Yak. 1:17-18,21b-22,27; Mrk. 7:1-8,14-15, 21-23
MT/BPI Edisi Baru: 107, 956 Lama: 848, 956
Saran Nyanyian: PS 337, 370, 371, 647, 655, 670, 685
SEPTEMBER 2021
HARI MINGGU BIASA XXIII
Hari Minggu Kitab Suci Nasional

Bacaan: Yes. 35:4-7a; Mzm. 146:7,8-9a,9bc-10; Yak. 2:1-5; Mrk. 7:31-37
MT/BPI Edisi Baru: 108, 953 Lama: 832, 953
Saran Nyanyian: PS 337, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 544, 549
HARI MINGGU BIASA XXIV
Bacaan: Yes. 50:5-9a; Mzm. 116:1-2,3-4,5-6,8-9; Yak. 2:14-18; Mrk. 8:27-35
MT/BPI Edisi Baru: 109, 951 Lama: 809, 951
Saran Nyanyian: PS 320, 376, 536, 541, 647, 651, 654, 656
PESTA SALIB SUCI
Bacaan: Bil. 21:4-9; Mzm. 78:1-2,34-35,36-37,38; Flp. 2:6-11; Yoh. 3:13-17
MT/BPI Edisi Baru: 180, 952 Lama: 830, 952
Saran Nyanyian: PS 376, 482, 483, 487, 508, 510, 511, 512, 541
HARI MINGGU BIASA XXV
Bacaan: Keb. 2:12,17-20; Mzm. 54:3-4,5,6,8; Yak. 3:16 - 4:3; Mrk. 9:30-37
MT/BPI Edisi Baru: 110, 952 Lama: 810, 952
Saran Nyanyian: PS 331, 370, 541, 542, 647, 649, 650, 652, 654, 658
HARI MINGGU BIASA XXVI
Bacaan: Bil. 11:25-29; Mzm. 19:8,10,12-13,14; Yak. 5:1-6; Mrk. 9:38-43,45,47-48
MT/BPI Edisi Baru: 111, 954 Lama: 853, 960
Saran Nyanyian: PS 328, 366, 367, 368, 369, 381, 697
OKTOBER 2021
HARI MINGGU BIASA XXVII
Bacaan: Kej. 2:18-24; Mzm. 128:1-2,3,4-5,6; Ibr. 2:9-11; Mrk. 10:2-16; (Mrk. 10:2-12)
MT/BPI Edisi Baru: 112, 957 Lama: 846, 957
Saran Nyanyian: PS 616, 617, 619, 662, 663, 664
HARI MINGGU BIASA XXVIII
Bacaan: Keb. 7:7-11; Mzm. 90:12-13,14-15,16-17; Ibr. 4:12-13; Mrk. 10:17-30; (Mrk. 10:17-27)
MT/BPI Edisi Baru: 113, 961 Lama: 846, 961
Saran Nyanyian: PS 320, 368, 369, 376, 671, 690, 697
HARI MINGGU BIASA XXIX
Bacaan: Yes. 53:10-11; Mzm. 33:4-5,18-19,20,22; Ibr. 4:14-16; Mrk. 10:35-45; (Mrk. 10:42-45)
MT/BPI Edisi Baru: 114, 963 Lama: 815, 962
Saran Nyanyian: PS 377, 381, 483, 536, 541, 657, 682, 690, 693
HARI MINGGU BIASA XXX
Hari Minggu Misi

Bacaan: Yer. 31:7-9; Mzm. 126:1-2ab,2cd-3,4-5,6; Ibr. 5:1-6; Mrk. 10:46-52
MT/BPI Edisi Baru: 115, 954 Lama: 830, 954
Saran Nyanyian: PS 539, 544, 546, 549, 562, 653, 674
HARI MINGGU BIASA XXXI
Bacaan: Ul. 6:2-6; Mzm. 18:2-3a,3bc-4,47,51ab; Ibr. 7:23-28; Mrk. 12:28b-34
MT/BPI Edisi Baru: 116, 955 Lama: 839, 962
Saran Nyanyian: PS 497, 498, 499, 659, 660, 661, 662, 663
NOVEMBER 2021
HARI RAYA SEMUA ORANG KUDUS
Bacaan: Why. 7:2-4,9-14; Mzm. 24:1-2,3-4ab,5-6; 1Yoh. 3:1-3; Mat. 5:1-12a
MT/BPI Edisi Baru: 184, 956 Lama: 841, 956
Saran Nyanyian: PS 616, 618, 641, 642, 643, 700
PENGENANGAN ARWAH SEMUA ORANG BERIMAN
Bacaan: 2Mak. 12:43-46; Mzm. 130:1-2,3-4,5-6a,6-7,8; 1Kor. 15:12-34; Yoh. 6:37-40
MT/BPI Edisi Baru: 185, 965 Lama: 801, 965
Saran Nyanyian: PS 524, 527, 708, 710, 711, 715, 717
HARI MINGGU BIASA XXXII
Bacaan: 1Raj. 17:10-16; Mzm. 146:7,8-9a,9bc-10; Ibr. 9:24-28; Mrk. 12:38-44; (Mrk. 12:41-44)
MT/BPI Edisi Baru: 117, 957 Lama: 863, 957
Saran Nyanyian: PS 321, 381, 421, 481, 557, 646 atau, 656, 674 atau, 675
HARI MINGGU BIASA XXXIII
Bacaan: Dan. 12:1-3; Mzm. 16:5,8,9-10,11; Ibr. 10:11-14,18; Mrk. 13:24-32
MT/BPI Edisi Baru: 118, 955 Lama: 851, 962
Saran Nyanyian: PS 422 (bait1-3), 543, 618, 657, 658, 704
HARI RAYA TUHAN KITA YESUS KRISTUS RAJA SEMESTA ALAM
Bacaan: Dan. 7:13-14; Mzm. 93:1ab,1c-2,5; Why. 1: 5-8; Yoh. 8:33b-37
MT/BPI Edisi Baru: 119, 955 Lama: 837, 955
Saran Nyanyian: PS 547, 548, 549, 551, 552, 553, 554
HARI MINGGU ADVEN I (Th. C/II)
Bacaan: Yer. 33:14-16; Mzm. 25:4bc-5ab,8-9,10,14; 1Tes. 3:12 - 4:2; Luk. 21:25-28,34-36
MT/BPI Edisi Baru: 123, 951 Lama: 865, 951
Saran Nyanyian: PS 437, 438, 441, 443, 445, 446, 718, 720
DESEMBER 2021 TAHUN C/II
HARI MINGGU ADVEN II (Th. C/II)
Bacaan: Bar. 5:1-9; Mzm. 126:1-2ab,2cd-3,4-5.6; Flp. 1:4-6,8-11; Luk. 3:1-6
MT/BPI Edisi Baru: 124, 952 Lama: 830, 952
Saran Nyanyian: PS 439, 443, 444, 445, 449, 539, 598, 718, 719, 720
HARI RAYA S.P. MARIA DIKANDUNG TANPA NODA (Th. C/II)
Bacaan: Kej. 3:9-15,20; Mzm. 98:1,2-3ab,3bc-4; Ef. 1:3-6,11-12; Luk. 1:26-38
MT/BPI Edisi Baru: 187, 954 Lama: 830, 957
Saran Nyanyian: PS 625, 633, 634, 674
HARI MINGGU ADVEN III (Th. C/II)
Minggu Gaudete / Sukacita

Bacaan: Zef. 3:14-18a; MT; Yes. 12:2-3,4bcd,5-6; Flp. 4:4-7; Luk. 3:10-18
MT/BPI Edisi Baru: 125, 956 Lama: 836, 956
Saran Nyanyian: PS 440, 446, 448, 449, 718, 719, 720
HARI MINGGU ADVEN IV (Th. C/II)
Bacaan: Mi. 5:1-4a; Mzm. 80:2ac,3b,15-16,18-19; Ibr. 10:5-10; Luk. 1:39-45
MT/BPI Edisi Baru: 126, 951 Lama: 802, 951
Saran Nyanyian: PS 445, 448, 674, 675, 719, 720, 721
MALAM NATAL (Th. C/II)
Misa Malam:
Bacaan: Yes. 9:1-6; Mzm. 96:1-2a,2b-3,11-12,13; Tit. 2:11-14; Luk. 2:1-14
MT/BPI Edisi Baru: 006, 953 Lama: 806, 953
Saran Nyanyian: PS 451, 452, 453, 454, 455, 456, 458, 459, 460
HARI RAYA NATAL (Th. C/II)
Misa Fajar:
Bacaan: Yes. 62:11-12; Mzm. 97:1,6,11-12; Tit. 3:4-7; Luk. 2:15-20
MT/BPI Edisi Baru: 007, 953 Lama: 806, 953
Saran Nyanyian: PS 448, 455, 456, 457, 461, 462, 464, 465, 476, 477

Misa Siang:

Bacaan: Yes. 52:7-10; Mzm. 98:1,2-3ab,3cd-4,5-6; Ibr. 1:1-6; Yoh. 1:1-18; (Yoh. 1:1-5,9-14)
MT/BPI Edisi Baru: 008, 951 Lama: 806, 953
Saran Nyanyian: PS 459, 463, 466, 467, 468, 475, 476, 477
PESTA KELUARGA KUDUS YESUS, MARIA, YUSUF (Th. C/II)
Bacaan: 1Sam 1:20-22,24-28 atau; Mzm. 84: 2-3. 5-6.9-10; 1 Yoh. 3:1-2.21-24; Luk. 2:41-52
MT/BPI Edisi Baru: 127, 956 Lama: 841, 956
Saran Nyanyian: PS 463, 464 (1, 2, 4), 465, 466, 608, 613, 614
  Referensi ayat alkitab oleh imankatolik.or.id
Lirik Chord Lagu Misa Teks Partitur SATB MP3 Koor Puji Syukur Paduan Suara Katolik
Lagumisa di 
Lingkungan Luisa de Marillac Paroki Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria | Bandung
Website designed & developed by
lintang papadelon | admin@lagumisa.web.id

All information in this site is not intended for commercial purposes.