Last updated: 22 October 2023
TAHUN A
MINGGU BIASA XXVIII
Refren 067, Alleluya 956
MAZMUR 23
Mazmur (oleh pemazmur): 

1. Tuhanlah gembalaku aku takkan berkekurangan.
  Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau.
  Ia membimbing aku ke air yang tenang,
  dan menyegarkan daku.
	 
2. Ia menuntun aku di jalan yang lurus,
  demi nama-Nya yang kudus.
  Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam,
  aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku.
  Tongkat gembalaan-Mu itulah yang menghibur aku.
	 
3. Engkau menyediakan hidangan bagiku
  di hadapan segala lawanku.
  Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak,
  pialaku penuh berlimpah.
	 
4. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku
  seumur hidupku.
  Aku akan berdiam di dalam rumah Tuhan
  sepanjang masa.

Ayat (oleh solis):

Bapa Tuhan kita Yesus Kristus kiranta menerangi mata hatimu
agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan kita.

Video

Mazmur & Alleluya Minggu Biasa XXVIII/A (Edisi Baru) - Sella Selinda
Mazmur & Alleluya Minggu Biasa XXVIII/A Ref 067 & PS 956 - KMKI
Ulangan 841, Alleluya 956
MAZMUR 23
Mazmur (oleh pemazmur): 

1. Tuhanlah gembalaku aku takkan berkekurangan.
  Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau.
  Ia membimbing aku ke air yang tenang,
  dan menyegarkan hidupku.
	 
2. Ia menuntun aku di jalan yang lurus,
  demi nama-Nya yang kudus.
  Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam,
	 aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku.
  Tongkat gembalaan-Mu itulah yang menghibur daku.
	 
3. Engkau menyediakan hidangan bagiku
  di hadapan segala lawanku.
  Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak,
  pialaku penuh berlimpah.
	 
4. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku
  di sepanjang umur hidupku.
  Aku akan berdiam di dalam rumah Tuhan
  sepanjang segala masa.

Ayat (oleh solis):

Semoga Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menerangi mata hati kita
supaya kita memahami pengharapan yang terkandung dalam panggilan kita.

Video

Mazmur & Alleluya Minggu Biasa XXVIII/A PS 841 & 956 - KMKI
Mazmur & Alleluya Minggu Biasa XXVIII/A (Edisi Lama) - Sella Selinda
Mazmur Tanggapan & Alleluya Minggu Biasa 28/A - Benny Manurung
Mazmur 23 & Alleluya Minggu Biasa 28 Th A - Ricky Nagul

Lirik TAHUN A  |  MINGGU BIASA XXVIII  |  MAZMUR 23

Lirik Chord Lagu Misa Teks Partitur SATB MP3 Koor Puji Syukur Paduan Suara Katolik
Lingkungan Luisa de Marillac Paroki Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria | Bandung
Website designed & developed by
lintang papadelon | admin@lagumisa.web.id

All information in this site is not intended for commercial purposes.