Last updated: 22 October 2023
TAHUN A
MINGGU BIASA TERAKHIR / HARI RAYA TUHAN KITA YESUS KRISTUS RAJA SEMESTA ALAM
Refren 017, Alleluya 953
MAZMUR 23:1-2a,2b-3,5-6;R:1
Mazmur (oleh pemazmur): 

1. Tuhan gembalaku, aku tak kan berkekurangan;
  Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau.
	 
2. Ia membimbing aku ke air yang tenang
  dan menyegarkan daku.
  Ia menuntun aku di jalan yang lurus
  demi nama-Nya yang kudus.
	 
3. Engkau menyediakan hidangan bagiku
  di hadapan segala lawanku
  Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak,
  pialaku penuh berlimpah.
	 
4. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku.
  Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa.

Ayat (oleh solis):

Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan.
Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan bapa kita Daud.

Video

HR Tuhan Kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam Th. A Ref 017 & PS 953 - KMKI
HR Tuhan Kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam Th. A - Spiritual Musik With KRIS
HR Tuhan Kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam Th. A (Edisi Baru) - Lia Krisna
Ulangan 849, Alleluya 953
MAZMUR 23:1-2a,2b-3,5-6;Ul:1
Mazmur (oleh pemazmur): 

1. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan;
  ku dibaringkan-Nya di rumput yang hijau, di dekat air yang tenang.
  'Ku dituntun-Nya di jalan yang lurus demi nama-Nya yang kudus.
	 
2. Sekalipun aku harus berjalan di lembah yang kelam
  aku tidak takut akan bahaya, sebab Engkau besertaku;
  sungguh tongkat penggembalaan-Mu, itulah yang menghibur aku.
	 
3. Kausiapkan hidangan bagiku di hadapan lawanku.
  Kauurapi kepalaku dengan minyak, dan pialaku melimpah.
	 
4. Kerelaan yang dari Tuhan dan kemurahan ilahi
  mengiringi langkahku selalu sepanjang umur hidupku.
  Aku akan diam di rumah Tuhan sekarang dan senantiasa.

Ayat (oleh solis):

Terpujilah yang datang atas nama Tuhan.
Terpujilah kerajaan yang telah tiba, kerajaan bapa kita Daud.

Video

HR Tuhan Kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam Th. A - Lasri Sitanggang
HR Tuhan Kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam Th. A - KMKI
HR Tuhan Kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam Th. A - Monika Dessy
Mazmur & Alleluya Minggu Biasa 34/A (HR Kristus Raja) - Benny Manurung

Lirik TAHUN A  |  MINGGU BIASA TERAKHIR / HARI RAYA TUHAN KITA YESUS KRISTUS RAJA SEMESTA ALAM  |  MAZMUR 23:1-2a,2b-3,5-6;Ul:1

Lirik Chord Lagu Misa Teks Partitur SATB MP3 Koor Puji Syukur Paduan Suara Katolik
Lingkungan Luisa de Marillac Paroki Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria | Bandung
Website designed & developed by
lintang papadelon | admin@lagumisa.web.id

All information in this site is not intended for commercial purposes.