Last updated: 22 October 2023
TAHUN B
HARI RAYA TRITUNGGAL MAHAKUDUS
Minggu Pertama Sesudah Pentakosta
Refren 120, Alleluya 952
MAZMUR 33:4-5,6,9,18-19,20,22;R:12b
Mazmur (oleh pemazmur):

1. Firman Tuhan itu benar,
  segala sesuatu dikerjakan-Nya dengan kesetiaan.
  Ia senang pada keadilan dan hukum;
  bumi penuh dengan kasih setia-Nya.

2. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan,
  oleh nafas dari mulut-Nya diciptakan segala tentara-Nya.
  Dia berfirman, maka semuanya jadi;
  Dia memberi perintah, maka semuanya ada.

3. Sungguh, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa,
  kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya.
  Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut,
  dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan.

4. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan,
  Dialah penolong dan perisai kita.
  Kasih setia-Mu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami,
  seperti kami berharap kepada-Mu.

Ayat (oleh solis):

Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
Allah yang kini ada, yang dulu ada, dan yang akan tetap ada.

Video

EDISI BARU | Hari Raya Tritunggal Mahakudus - Tahun B - KRIS
Panduan MTA HR Tritunggal Mahakudus Th. B - Paroki HTBSPM Bandung
Edisi Baru - Hari Raya Tritunggal Mahakudus - Tahun B - Sella Selinda
Ulangan 840, Alleluya 960
MAZMUR 33:4-6,9,18-20,22;Ul:lh.12a
Mazmur (oleh pemazmur):

1. Firman Tuhan itu benar,
  segala sesuatu dikerjakan-Nya dengan kesetiaan.
  Ia senang pada keadilan dan hukum;
  bumi penuh dengan kasih setia-Nya.

2. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan,
  oleh nafas dari mulut-Nya diciptakan segala tentara-Nya.
  Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi;
  Dia memberi perintah, maka semuanya ada.

3. Sungguh, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang bertakwa,
  kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya.
  Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut,
  dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan.

4. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan,
  Dialah penolong dan perisai kita.
  Kasih setia-Mu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami,
  seperti kami berharap kepada-Mu.

Ayat (oleh solis):

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,
kepada Allah yang ada sejak dahulu, kini dan sepanjang masa.

Video

Edisi Lama - Hari Raya Tritunggal Mahakudus - Tahun B - Sella Selinda
Mazmur Hari Raya Tritunggal Mahakudus Th B dan Alleluya - Sesilia Asmarani
Mazmur Ulangan 840 - Bahagia kuterikat pada Yahwe - Pemazmur Amatir
Mazmur & Alleluya HR Tritunggal Mahakudus Th B - Benny Manurung

Lirik TAHUN B  |  HARI RAYA TRITUNGGAL MAHAKUDUS
Minggu Pertama Sesudah Pentakosta  |  MAZMUR 33:4-6,9,18-20,22;Ul:lh.12a

Lirik Chord Lagu Misa Teks Partitur SATB MP3 Koor Puji Syukur Paduan Suara Katolik
Lingkungan Luisa de Marillac Paroki Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria | Bandung
Website designed & developed by
lintang papadelon | admin@lagumisa.web.id

All information in this site is not intended for commercial purposes.