Last updated: 22 October 2023
TAHUN A/B/C
PESTA ST LAURENSIUS, Diakon & Martir
10 Agustus
Refren 174, Alleluya 953
MAZMUR 112:1-2.5-9;R:5a
Mazmur (oleh pemazmur): 

1. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan,
  yang sangat suka akan segala perintah-Nya.
  Anak cucunya akan perkasa di bumi;
  keturunan orang benar akan diberkati.

2. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman,
  ia melakukan segala urusan dengan semestinya.
  Orang jujur tidak pernah goyah,
  ia akan dikenang selama-lamanya.

3. Ia tidak takut kepada kabar buruk,
  hatinya tabah, penuh kepercayaan kepada Tuhan.
  Hatinya teguh, ia tidak takut,
  sehingga ia mengalahkan para lawannya.

4. Ia murah hati, 
  orang miskin diberinya derma;
  kebajikannya tetap untuk selama-lamanya,
  tanduknya meninggi dalam kemuliaan.

Ayat (oleh solis):

Akulah terang dunia,
siapa saja mengikut Aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan,
tetapi mempunyai terang hidup.

Lirik Chord Lagu Misa Teks Partitur SATB MP3 Koor Puji Syukur Paduan Suara Katolik
Lingkungan Luisa de Marillac Paroki Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria | Bandung
Website designed & developed by
lintang papadelon | admin@lagumisa.web.id

All information in this site is not intended for commercial purposes.